English schools in Europe

Poland - Warszawa (Centrum, Nowe Miasto)
School:Cambridge School of English <cambridge@cambridge.com.pl>

Cambridge School of English jest renomowaną placówką edukacyjną oferującą szkolenia językowe na wszystkich poziomach zaawansowania. Szkoła działa od 1991 roku. Nauczanie prowadzone jest przez wysoko wykwalifikowanych native speakers i lektorów polskich w oparciu o nowoczesne programy przygotowane przez brytyjskich specjalistów.

Nasza szkoła otrzymała certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001, oraz uzyskała akredytację placówki oświatowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 20 grudnia 2003. Tym samym potwierdzona została najwyższa jakość nie tylko oferowanego przez Cambridge School of English nauczania, lecz także profesjonalnej obsługi i troski o klienta.


Go to another board -