Learn to TEACH English with TECHNOLOGY. Free course for American TESOL students.


TESOL certification course online recognized by TESL Canada & ACTDEC UK.

Visit Driven Coffee Fundraising for unique school fundraising ideas.

Texas ISD School Guide
Texas ISD School GuideEnglish schools in Europe

Poland - Krakov, Kielce
School:International House

We welcome applications from suitably qualified and experienced teachers. The minimum qualifications usually required for an application to be considered are the Cambridge CELTA at either Pass B standard or Pass standard plus two or more years experience in a school providing educational support. Other qualifications are sometimes acceptable but detailed information is required before proceeding with any application, including the length of the course, areas covered, number of hours of observed teaching practice and the names of the course tutors.

Cambridge CELTA courses are run each year in Krakow in the summer and, while completion of a course here does not guarantee employment in the school, we do often offer positions to those who successfully complete the course and show promise.

Those applying for senior positions such as DoS or ADoS should have as a minimum the Cambridge DELTA certificate, and five years ESL related experience in a range of positions.

W 1953 roku John i Brita Haycraft założyli pierwszą szkołę International House w Kordowie, w Hiszpanii, w sześć lat później powołali do życia centralę w Londynie. Głównym celem ich działalności było osiągnięcie najwyższych standardów nauczania języków obcych. Drugim, lecz nie mniej ważnym, było wykorzystanie doświadczenia wspólnej pracy i nauki ludzi różnych narodowości do lepszego wzajemnego poznania się i zrozumienia. Do tego celu John i Brita wykorzystywali zajęcia pozaklasowe - wspólne wycieczki do muzeów, kontakt z rodzinami, u których mieszkali uczniowie, warsztaty teatralne i specjalne zajęcia z wymowy. Ten duch promowania zrozumienia między narodami stanowi samą istotę International House i jest nadal motorem naszych działań.

Obecnie International House stał się największą na świecie niezależną brytyjską organizacją zajmującą się nauczaniem języka angielskiego, zatrudniającą półtora tysiąca nauczycieli i kształcącą 100 tysięcy uczniów. Corocznie 3 tysiące nauczycieli kształci się w dwudziestu kilku instytutach, które stanowią część sieci naszych afiliowanych szkół. Liczba takich szkół - w 40 krajach - przekroczyła już 120. W każdej z nich uczniowie mogą oczekiwać tego samego wysokiego poziomu nauczania, przyjaznej atmosfery i wrażliwości na indywidualne potrzeby.

Od chwili swego powstania International House stał się źródłem nowych, często odkrywczych idei w nauczaniu języków obcych i tworzeniu materiałów dydaktycznych.

International House opracował pierwszy, oparty na praktycznym szkoleniu, przygotowawczy kurs dla nauczycieli języków obcych; wydarzenie pionierskie w roku 1962. W późniejszych latach kurs i kwalifikacje zawodowe, które otrzymywali jego absolwenci, zyskały powszechne uznanie na całym świecie. Stały się one podstawą i wzorcem dla kursu i świadectwa dla nauczycieli Królewskiego Towarzystwa Naukowego.


Go to another board -