Learn to TEACH English with TECHNOLOGY. Free course for American TESOL students.


TESOL certification course online recognized by TESL Canada & ACTDEC UK.

Visit Driven Coffee Fundraising for unique school fundraising ideas.

Texas ISD School Guide
Texas ISD School GuideSchools looking for agents

Online school based in Vietnam is looking for agents
By:SkypeEnglish-Vietnam <apply7309@gmail.com>
Date: 29 March 2018

Chương trình tư vấn – Cộng tác cùng SkypeEnglish-VIETNAM
SkypeEnglish-VIETNAM rất cần con người như bạn! Chúng tôi hiện tuyển dụng người dân địa phương hiểu biết cộng đồng đang sinh sống. Bạn có thể giới thiệu họ đến với chúng tôi khi cần cải thiện Anh ngữ.
Bạn sẽ nhận được 250.000 đồng đối với mỗi học viên đăng ký chính thức, học tại SkypeEnglish-VIETNAM.
We need agents to assist us in finding students interested to learn English by Skype.
You need to speak English, and apply with your Skype ID by mail.

Ho Chi Min, Vietnam

Go to another board -